Nieuws

Dekkingsgraad februari 2020

De actuele dekkingsgraad daalde in februari van 90,5% naar 85,6%. De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, de beleidsdekkingsgraad, daalde met 0,9% naar 90,4%.

Coronavirus zorgt voor daling beleggingsrendementen

De dekkingsgraad van pensioenfondsen in Nederland daalde de afgelopen maand fors. De verwachtingen zijn erg onzeker. Een belangrijke oorzaak is het coronavirus. Het coronavirus heeft negatieve gevolgen voor de financiële markten. Aandelen dalen in waarden, waardoor beleggingen minder waard worden. Een groot effect was te zien in de beurskoersen in februari en ook begin maart. De lagere beleggingsresultaten, samen met de blijvend lage rente, zorgen voor een enorm lage dekkingsgraad. Lees meer over onze financiële situatie.

Mogelijke verlaging in 2021

Onze dekkingsgraad moet op 31 december 2020 minimaal 104,7% zijn. Anders moeten we in 2021 de pensioenen verlagen. Die kans is heel erg groot nu. Als de dekkingsgraad blijft zoals die eind februari is, dan bedraagt de verlaging ongeveer 20%. Als we de pensioenen moeten verlagen, geldt dat voor iedereen die nu pensioen opbouwt, iedereen die in het verleden pensioen opbouwde én iedereen die nu pensioen ontvangt. Het bestuur mag besluiten een verlaging te spreiden over een periode van maximaal 10 jaar. Als een verlaging aan de orde is, dan sturen we pensioengerechtigden minimaal drie maanden, en iedereen die pensioen opbouwt/opbouwde één maand van te voren een brief.
lees meer over de financiële situatie