Nieuws

Dekkingsgraad januari 2020

De actuele dekkingsgraad daalde in januari van 93,4% naar 90,5%. De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, de beleidsdekkingsgraad, daalde met 0,2% naar 91,3%.

Einde aan periode van stijging dekkingsgraad

De rente is in januari gedaald. Onze rendementen waren goed, maar kunnen de lage rente niet voldoende compenseren. Hierdoor is de dekkingsgraad in januari gedaald ten opzichte van de voorgaande maand. De laatste maanden van 2019 had de dekkingsgraad een stijgende lijn, waardoor de pensioenen dit jaar zeer waarschijnlijk niet verlaagd hoeven te worden.

De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Doordat de dekkingsgraad nu lager is dan vorig jaar in januari, daalt de gemiddelde dekkingsgraad. Lees meer over onze financiële situatie.

Mogelijke verlaging in 2021

Onze dekkingsgraad moet op 31 december 2020 minimaal 104,7% zijn. Anders moeten we in 2021 de pensioenen verlagen. Die kans is heel erg groot nu. Als de dekkingsgraad blijft zoals die nu is, dan bedraagt de verlaging bijna 15%. Als we de pensioenen moeten verlagen, geldt dat voor iedereen die nu pensioen opbouwt, iedereen die in het verleden pensioen opbouwde én iedereen die nu pensioen ontvangt. Het bestuur mag besluiten een verlaging te spreiden over een periode van maximaal 10 jaar. Als een verlaging aan de orde is, dan sturen we pensioengerechtigden minimaal drie maanden, en iedereen die pensioen opbouwt/opbouwde één maand van te voren een brief.
lees meer over de financiële situatie