Nieuws

Dekkingsgraad juni 2019

De actuele dekkingsgraad daalde in mei van 91,4% naar 91,3%. De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, de beleidsdekkingsgraad, daalde met 0,6% naar 95,6%.

De dekkingsgraad is weer gedaald, hoe komt dat?

De reden voor de lagere dekkingsgraad is een verdere daling van de rente. Een lage rente brengt pensioenfondsen in de problemen, doordat er meer geld ‘in kas’ moet zijn om de pensioenen te kunnen blijven uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld VLEP ‘in kas’ moet hebben. Ondanks de goede rendementen in juni is de dekkingsgraad toch gedaald. Oorzaak van de gedaalde rente en de gestegen aandelenprijzen was een verruiming van het monetair beleid van zowel de ECB als de Federal Reserve.
De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Doordat de dekkingsgraad nu lager is dan vorig jaar juni, daalt de gemiddelde dekkingsgraad. Lees meer over onze financiële situatie.

Grote kans op extra maatregelen

Onze dekkingsgraad herstelt niet zoals wij hadden verwacht. In het pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over het versoepelen van ‘kortingsmaatregelen’. Maar dat betekent helaas niet dat we uit de gevarenzone zijn. Een verlaging van de pensioenen aan het einde van 2020, of zelfs eerder, is niet van de baan.