Nieuws

Pensioenen van minder dan €2 vervalt per 1 januari

De overheid bepaalde dat heel kleine pensioenen vanaf 1 januari 2019 komen te vervallen. Een heel klein pensioen, of mini-pensioen, is een pensioen van maximaal € 2 bruto per jaar. Dat is ongeveer 17 cent bruto per maand. De administratiekosten van deze mini-pensioenen zijn hoger dan het pensioen waard is.

Neem voor 1 januari contact op met uw pensioenuitvoerder

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u of u ergens zo’n heel klein pensioen heeft opgebouwd. Voorkom dat uw mini-pensioen vervalt door vóór 1 januari 2019 contact op te nemen met het pensioenfonds waar dit nog staat. Vraag het pensioenfonds om het pensioen ‘af te kopen’ (afkoop) en het bedrag op uw bankrekening over te maken. U kunt ook vragen om het heel kleine pensioen ‘over te dragen’ (waardeoverdracht) naar het pensioenfonds waar u nu pensioen opbouwt.

Vervallen pensioenen komen in de gezamenlijke VLEP-pensioenpot

Alle VLEP-pensioenen van € 2 of minder die per 1 januari 2019 komen te vervallen, komen in onze gezamenlijke VLEP-pensioenpot. Op die manier profiteren alle deelnemers aan de pensioenregeling ervan. In het jaarverslag melden we welk totaalbedrag aan mini-pensioenen in dat jaar is vervallen.