Ik ben met pensioen

Ik woon in het buitenland

Woont u in het buitenland? Dan krijgt u gewoon iedere maand pensioen van ons.

U krijgt pensioen vanaf de 1ste dag van de maand waarin u met pensioen gaat. U krijgt uw pensioen zolang u leeft. 

We storten het pensioen op uw rekening. We willen natuurlijk wel zeker weten dat u nog leeft. Daarom moet u ons elk jaar een 'Bewijs van in leven zijn' sturen. Doet u dit niet? Dan krijgt u geen pensioen meer.

Wat moet u doen?

Als u pensioen van ons ontvangt in het buitenland, sturen wij u elk jaar een levensbewijs. Dat noemen we ook wel een attestatie de vita. Dit moet u door een lokale overheidsinstantie of notaris laten ondertekenen. Daarna stuurt u dit volledig ingevuld terug naar ons. Dat kan digitaal via Mijn Pensioencijfers.

Ontvangt u ook AOW van de Sociale Verzekeringsbank en hebt u dit levensbewijs al opgestuurd naar de SVB? Dan ontvangen wij deze informatie automatisch via de SVB. U hoeft dan niets te doen.

Wat moet u verder weten?

  • Over uw pensioen betaalt u belasting. U betaalt die belasting in Nederland of in het land waar u woont. Dat hangt af van de afspraken die daarover zijn. Lees meer op website van de Belastingdienst.
  • We maken uw pensioen rond de 23ste van de maand naar u over. 
  • U krijgt niet apart vakantiegeld. Dit is al in uw maandelijkse pensioenuitkering verrekend.
  • Verandert er iets in uw pensioenuitkering? Dan krijgt u van ons een bruto-nettospecificatie. Daar staan alle pensioenbedragen op. Uw bruto-nettospecificatie staat ook bij uw Documenten in Mijn Pensioencijfers.
  • Ieder jaar vóór 1 maart krijgt u van ons een jaaropgave. Deze jaaropgave hebt u nodig voor de Belastingdienst. Wilt u aangifte doen en hebt u nog geen jaaropgave? Uw jaaropgave vindt u bij uw Documenten in Mijn Pensioencijfers.
  • We kijken ieder jaar of we de pensioenen kunnen verhogen met een toeslag.