Ik ben met pensioen

Ik ga samenwonen of trouwen

U bent gepensioneerd en krijgt een nieuwe partner. Misschien gaat u samenwonen of trouwen. Verandert er iets voor uw pensioen?

Uw pensioenuitkering blijft hetzelfde

Gaat u na uw pensioendatum trouwen of samenwonen? Dan krijgt u nog steeds iedere maand hetzelfde bedrag. 

Als u overlijdt, heeft uw partner geen recht op partnerpensioen. U hoeft uw partner dus niet bij het pensioenfonds aan te melden. 

Uw AOW-uitkering verandert wel. Lees meer over de AOW op de website van de Sociale Verzekeringsbank.