Nieuws

Dekkingsgraad januari 2023

De actuele dekkingsgraad daalde in januari naar 109,8%. In december 2022 was deze 110,5%. De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, de beleidsdekkingsgraad, steeg met 1,1% naar 107,8%.

Ons belegd vermogen is in januari in waarde gestegen. Sinds 1 januari 2023 is een nieuwe methode ingevoerd om de rente te berekenen. Dat is een verplichting van De Nederlandsche Bank. Door die nieuwe rekenmethode is de rente gedaald. Daardoor zijn onze ‘verplichtingen’ (het geld dat we in kas moeten hebben) gestegen en is de dekkingsgraad gedaald.

We hebben nu 1,09 euro in kas voor elke euro pensioen die we moeten betalen.

Lees meer op de webpagina financiële situatie.