Nieuws

Bestuurslid: iets voor u?

Is een functie als bestuurslid namens de pensioengerechtigden van VLEP iets voor u? Wij zoeken twee nieuwe bestuursleden die ons per 1 januari 2023 komen versterken.

Stelt u zich kandidaat?

Bent u pensioengerechtigde, dan voldoet u aan één van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor één van deze functies. Voldoet u ook aan de andere voorwaarden? Dan roepen wij u op om zich kandidaat te stellen. De voorwaarden en het functieprofiel vindt u op www.vlep.nl/nieuw-bestuurslid. Daar staat ook wat de procedure is en welke gegevens wij graag van u ontvangen.

Meld u vóór 21 augustus aan

Stuur alle benodigde informatie vóór 21 augustus 2022 naar ons op. Daarna bekijken we of u voldoet aan alle voorwaarden. Zo ja, dan krijgt u een uitnodiging voor een gesprek dat half september plaatsvindt.

Zijn er meerdere geschikte kandidaten voor één of beide functies?

Dan houden we op 18 november 2022 verkiezingen. Alle pensioengerechtigden van VLEP mogen dan hun stem uitbrengen. De gekozen kandidaat wordt door De Nederlandsche Bank getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid.