Bestuurslid: iets voor u?

Wij zoeken twee nieuwe bestuursleden die het bestuur van VLEP per 1 januari 2023 komen versterken.

Bestuurslid: iets voor u?

Is een functie als bestuurslid namens de pensioengerechtigden van VLEP iets voor u? Wij zoeken twee nieuwe bestuursleden die het bestuur van VLEP per 1 januari 2023 komen versterken. U kunt zich kandidaat stellen als u zelf een pensioen van VLEP ontvangt of door een vakorganisatie wordt voorgedragen.

Functieprofielen

Het gaat om twee vacatures:

Voorwaarden en procedure

Deze vindt u in het verkiezingsreglement.

Bent u lid van een vakorganisatie?

Vraag dan uw organisatie om onderstaande gegevens naar ons op te sturen.

Bent u geen lid van een vakorganisatie?

Stuur dan zelf onderstaande gegevens op én minimaal 30 handtekeningen van VLEP-pensioengerechtigden die uw kandidaatstelling ondersteunen. Gebruik daarvoor het handtekeningenformulier.

Deze gegevens hebben wij van u nodig

  • personalia waaronder uw adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer
  • een motivatiebrief en CV met daarin uw (werk)ervaring en nevenfuncties. Hieruit moet blijken dat u aan de voorwaarden van het functieprofiel voldoet.
  • de lijst met 30 handtekeningen

Meld u vóór 21 augustus aan

Stuur alle gegevens vóór 21 augustus 2022 naar vlep@actor.nl, onder vermelding van ‘bestuurslid namens pensioengerechtigden’. Daarna bekijken we of u voldoet aan alle voorwaarden. Zo ja, dan krijgt u een uitnodiging voor een gesprek dat half september plaatsvindt.

Zijn er meerdere geschikte kandidaten voor één of beide functies?

Dan houden we op 18 november 2022 verkiezingen. Alle pensioengerechtigden van VLEP mogen dan hun stem uitbrengen. De gekozen kandidaat wordt door De Nederlandsche Bank getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid.

Meer weten?

Neem dan contact met ons op.