Nieuws

Veel draagvlak voor maatschappelijk verantwoord beleggen

Vorige maand voerden wij een kosteloos online onderzoek uit. We wilden graag van u weten wat u vindt van maatschappelijk verantwoord beleggen. Iedereen van wie we een e-mailadres hebben ontving een uitnodiging om deel te nemen aan ons onderzoek. Ook vroegen we werkgevers ons onderzoek onder de aandacht te brengen bij werknemers. Om zo veel mogelijk mensen de gelegenheid te bieden ons onderzoek in te vullen, publiceerden we ook een Roemeense en Poolse versie van het onderzoek.

923 ingevulde vragenlijsten

In totaal ontvingen wij 923 volledig ingevulde vragenlijsten, waaronder ook Poolse en Roemeense. We waarderen het dat zoveel deelnemers de moeite gedaan hebben ons onderzoek in te vullen. Dit biedt ons veel inzicht in de manier waarop u graag ziet dat wij omgaan met úw geld. Wij gaan aan de slag met het aanpassen van ons maatschappelijk verantwoord beleggen beleid.

Sociaal aspect in maatschappelijk verantwoord beleggen is belangrijk

Uit het onderzoek blijkt dat de meesten van u (ruim 75% van de 923 die meededen) het belangrijk vinden dat wij naast een goed pensioen voor u, óók een rol spelen in het verduurzamen van de wereld. Zodat u straks, als u kunt genieten van uw pensioen, dat kunt doen in een leefbare wereld. De belangrijkste resultaten op een rij:

  • Bijna 60% van de ondervraagden zei dat ze niet willen dat VLEP voor een hoger rendement gaat beleggen in ‘niet maatschappelijk verantwoorde zaken’ zoals steenkool, olie en wapens. Bijna 23% gaf aan de voorkeur te geven aan een hoger rendement, ook als we daardoor minder duurzaam zouden beleggen.
  • Bijna 70% is het eens met de stelling dat het duurzaam beleggen van pensioengeld een positief effect heeft op de wereld.
  • Ruim 88% vindt dat VLEP in de gaten moet houden wat bedrijven doen met het geld dat VLEP investeert.
  • De maatschappelijke doelen die belangrijk gevonden worden zijn: ‘gezondheid en welzijn’(19%), ‘eerlijk werk en economische groei’ (11,6%) en ‘verantwoorde consumptie en productie’ (9,1%).

Uit dit onderzoek blijkt dat u er voorkeur aan geeft dat wij met onze beleggingen ook een steentje bijdragen aan het verbeteren van de wereld. Uiteraard blijft het zorgen voor een goed pensioen voor ú ons belangrijkste doel, maar dat moet niet ten koste gaan van de wereld waarin wij leven.

Een volgende keer ook meedoen aan onderzoek? Uw mening is belangrijk!

VLEP wil graag steeds meer digitaal met u communiceren. Dat heeft veel voordelen. Naast lagere kosten is het ook beter voor het milieu. Na de zomer kunnen wij veel van onze post digitaal versturen. U krijgt geen spam van ons, maar alleen belangrijke informatie. En bijvoorbeeld uitnodigingen voor onderzoek. Geef alvast uw e-mailadres door. Dat kan eenvoudig via mijnpensioencijfers.nl.