Nieuws

Dekkingsgraad oktober 2020

De actuele dekkingsgraad daalde in oktober van 86,3% naar 84,9%. De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, de beleidsdekkingsgraad, daalde met 0,4% naar 85,5%.

Daling aandelenmarkten en daling rente zorgen voor daling dekkingsgraad

Na drie maanden van lichte stijging, daalt de dekkingsgraad deze maand. Zowel de rente als de aandelenkoersen daalden deze maand. Lees meer over onze financiële situatie.

Verlaging pensioenen in 2021

Vanwege de uitzonderlijke economische situatie heeft de regering toegezegd dat pensioenfondsen met een dekkingsgraad boven de 90% per 31 december 2020 geen pensioenverlagingen hoeven toe te passen. Zonder deze toezegging moet onze dekkingsgraad op 31 december 2020 minimaal 104,4% zijn. Als de dekkingsgraad blijft zoals die eind oktober is, dan zouden we (zelfs met de versoepeling) de pensioenen moeten verlagen. De verlaging is dan wel minder zwaar. We komen op basis van de situatie per eind oktober nog 5,1% tekort. De situatie aan het eind dit jaar is bepalend. Een verlaging van de pensioen geldt voor iedereen die nu pensioen opbouwt bij pensioenfonds VLEP, iedereen die in het verleden pensioen opbouwde bij ons fonds én iedereen die nu van ons pensioen ontvangt. Het bestuur mag besluiten een verlaging te spreiden over een periode van maximaal 10 jaar. Als we de pensioenen moeten verlagen, dan sturen we pensioengerechtigden minimaal drie maanden, en iedereen die pensioen opbouwt/opbouwde één maand van te voren een brief. > lees meer over onze financiële situatie

Pensioenakkoord

Het kabinet heeft samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW. Die moeten het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker maken. De komende tijd wordt het pensioenakkoord verder uitgewerkt en zal vervolgens als nieuwe wetgeving bij de Tweede en Eerste Kamer komen.

  • 2020-2021: Wetsvoorstel voor Tweede Kamer. Als de Eerste en Tweede Kamer de wet goedkeuren, gaat de nieuwe Pensioenwet in. Waarschijnlijk is dat 1 januari 2022.
  • 2022-2023: Werkgevers- en werknemersorganisaties maken afspraken op basis van de nieuwe wetgeving voor de pensioenregeling van pensioenfonds VLEP.
  • 2024-2025: Als er afspraken door werkgevers- en werknemersorganisaties zijn gemaakt, moeten alle pensioenfondsen die regels nog ‘vertalen’ naar het pensioenreglement. Uiterlijk op 1 januari 2026 gaat de nieuwe pensioenregeling in.

Meer informatie over het pensioenakkoord vindt u op de website van Rijksoverheid.