Nieuws

Dekkingsgraad april 2020

De actuele dekkingsgraad steeg in april van 79% naar 81,7%. De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, de beleidsdekkingsgraad, daalde met 1,1% naar 88,1%.

Sterke stijging aandelenkoersen en daling van de rente

Ten opzichte van de vorige maand zien we een stijging van de dekkingsgraad. Door het coronavirus zijn de afgelopen maanden forse verliezen geleden op de financiële markten. Het herstel van de gemiddelde dekkingsgraad in de maand april wordt met name verklaard door de sterke stijging van aandelenkoersen. Het herstel van de dekkingsgraad wordt echter gedeeltelijk teniet gedaan doordat de rente in april fors is gedaald. Voor de meeste fondsen geldt dat de komende maanden verhoudingsgewijs hoge dekkingsgraden wegvallen bij de berekening van de beleidsdekkingsgraad. Dit zet de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad verder onder druk. Lees meer over onze financiële situatie.

Daling olieprijs, geen Europese afspraken wederopbouw

De uitdrukking ‘april doet wat hij wil’ was zeker van toepassing de afgelopen maand. Naast al het coronanieuws waren er ook zeer bijzondere momenten op economisch vlak. Misschien het meest opmerkelijk was de ontwikkeling van de olieprijs. De prijs van een vat olie daalde naar een dieptepunt van -$40 dollar. Verder ging de discussie over het plan van aanpak voor de economische wederopbouw van de Europese unie na de coronacrisis. Vooralsnog werd geen eenduidig plan gesmeed in april, hetgeen ertoe leidde dat de renteverschillen tussen de kernlanden van de eurozone en de periferie “groter werden”. Dit ondanks het noodopkoopprogramma van € 750 mld. (PEPP) van de ECB.

Pensioenakkoord nog voor de zomer uitgewerkt

Tot slot nog relevant overig pensioennieuws uit april. Minister Koolmees en andere betrokkenen verwachten dat het uitgewerkte pensioenakkoord voor de zomer naar de Kamer kan. De regels over collectieve risicodeling en invaren dienen echter nog verder uitgewerkt te worden. Verder liet de minister weten het nog te vroeg te vinden voor het oprekken van de betalingstermijn van premies. Eerst wil hij afwachten of er daadwerkelijk problemen ontstaan. Daarnaast werd in april bekend dat de nieuwe regels over pensioenverdeling bij scheiding uitgesteld zijn tot 2022 en dat het kabinet automatische waardeoverdrachten per 2022 uitbreidt naar kleine pensioenen die het gevolg zijn van beëindigde uitvoeringsovereenkomsten. Tot slot meldde het Actuarieel Genootschap en het CBS dat het te vroeg is voor een verlaging van de levensverwachting als gevolg van de uitgebroken corona pandemie.

Verlaging pensioenen in 2021

Onze dekkingsgraad moet op 31 december 2020 minimaal 104,7% zijn. Anders moeten we in 2021 de pensioenen verlagen. Die kans is heel erg groot nu. Als de dekkingsgraad blijft zoals die eind april is, dan bedraagt de verlaging ongeveer 23%. Gelukkig is het zo ver nog niet. Een verlaging van de pensioen geldt voor iedereen die nu pensioen opbouwt bij VLEP, iedereen die in het verleden pensioen opbouwde bij ons fonds én iedereen die nu van ons pensioen ontvangt. Het bestuur mag besluiten een verlaging te spreiden over een periode van maximaal 10 jaar. Als we de pensioenen moeten verlagen, dan sturen we pensioengerechtigden minimaal drie maanden, en iedereen die pensioen opbouwt/opbouwde één maand van te voren een brief. > lees meer over onze financiële situatie