Nieuws

Dekkingsgraad juli 2019

De actuele dekkingsgraad daalde in juli van 91,3% naar 90,1%. De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, de beleidsdekkingsgraad, daalde met 0,8% naar 94,8%.

De dekkingsgraad is weer gedaald, hoe komt dat?

De onzekere economische vooruitzichten en aanhoudende daling van de rente veroorzaken lage dekkingsgraden bij veel pensioenfondsen. Een lage rente brengt pensioenfondsen in de problemen, doordat er meer geld ‘in kas’ moet zijn om de pensioenen te kunnen blijven uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld VLEP ‘in kas’ moet hebben. Ondanks de goede rendementen is de dekkingsgraad ook in juli weer gedaald. Oorzaak van de gedaalde rente en de gestegen aandelenprijzen was een verruiming van het monetair beleid van zowel de ECB als de Federal Reserve. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Doordat de dekkingsgraad nu lager is dan vorig jaar in juli, daalt de gemiddelde dekkingsgraad. Lees meer over onze financiële situatie.

Grote kans op extra maatregelen

Tot nu toe zien we helaas iedere maand opnieuw een verslechtering in plaats van een verbetering van onze dekkingsgraad. In het pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over het versoepelen van ‘kortingsmaatregelen’. Maar dat betekent helaas niet dat we uit de gevarenzone zijn. Eerder kondigden we mogelijke verlagingen op basis van de financiële positie per eind 2020 aan, die vanaf 2021 doorgevoerd zouden worden. Maar in het ergste geval moeten we zelfs al in 2020 maatregelen nemen. Onze dekkingsgraad op 31 december 2019 is daarvoor belangrijk. Die moet dan minimaal tussen de 90% en 100% zijn.

Hoe gaat een verlaging van de pensioenen in zijn werk?

Als we de pensioenen moeten verlagen geldt die voor iedereen die nu pensioen opbouwt, iedereen die in het verleden pensioen opbouwde én iedereen die nu pensioen ontvangt. Het bestuur mag besluiten een verlaging te spreiden over een periode van maximaal 10 jaar. Als een verlaging aan de orde is, dan sturen we u minimaal drie maanden van te voren een brief. Op www.vlep.nl vindt u informatie over onze dekkingsgraad.

> lees meer over de financiële situatie