Nieuws

Belastingaangifte? Gebruik uw pensioenoverzicht

Tussen 1 maart en 1 mei kunt u belastingaangifte over het jaar 2018 doen. Bij een online aangifte vult de Belastingdienst de meeste bedragen al voor u in, maar het is wel goed om die nog te controleren. Het kan zijn dat u uw factor A nog moet invullen. Die vindt u in uw pensioenoverzicht. Voor uw Belastingaangifte over 2018 gebruikt u de factor A die op uw UPO 2018 staat. U vindt deze in Mijn Pensioenpost.

Heeft u premie betaald voor een lijfrente?

Dan heeft u uw ‘factor A’ nodig. Daarmee berekent u hoeveel fiscale ruimte u heeft om uw pensioen aan te vullen met lijfrentes. U vindt uw factor A op uw Uniform Pensioenoverzicht dat u in 2018 van ons ontving. U vindt uw Uniform Pensioenoverzicht 2018 ook in Mijn Pensioencijfers.

Krijgt u al pensioen van ons?

Controleer de bedragen die de Belastingdienst heeft ingevuld. Gebruik daarvoor uw jaarbericht. U vindt uw jaarbericht in Mijn Pensioencijfers.