Nieuws

Pensioenen omhoog met 3,5%

VLEP verhoogt de pensioenen op 1 januari 2024 met 3,5%. De verhoging geldt voor iedereen die pensioen ontvangt, pensioen opbouwt en pensioen heeft opgebouwd bij ons fonds. Dit betekent dat de pensioenen in 2024 meegroeien met de hogere prijzen.

Iedereen krijgt meer pensioen

Vanaf 1 januari 2024 krijgt iedereen er pensioen bij. Bij het verhogen van pensioen kijken wij naar de gemiddelde prijsstijging tussen oktober 2022 en oktober 2023. Deze prijsstijging was 3,5%. We verhogen de pensioenen dus volledig met de gemiddelde prijsstijging.

  • Krijgt u pensioen? Vanaf 1 januari 2024 gaat uw pensioen omhoog. U ziet de verhoging terug op uw betaalspecificatie van januari.
  • Nog niet met pensioen? Het pensioen dat u hebt opgebouwd wordt verhoogd. U ziet de verhoging vanaf 1 maart 2024 als u inlogt in Mijn Pensioencijfers. Als u nog pensioen opbouwt, dan gaat u vanaf 1 januari 2024 ook meer pensioen opbouwen. Wij verhogen namelijk ook het opbouwpercentage naar 1,7%.
  • Heeft u pensioen opgebouwd bij ons fonds? Vanaf 1 januari 2024 gaat uw opgebouwde pensioen omhoog. U ziet de verhoging vanaf maart 2024 als u inlogt in Mijn Pensioencijfers.

Afwegingen voor het verhogen van het pensioen

Om de verhoging te betalen verdelen we onder iedereen een deel van ons vermogen. We houden hierbij rekening met een eerlijke verdeling voor alle groepen binnen ons pensioenfonds. Waar we bijvoorbeeld naar kijken:

  • We realiseren ons dat het pensioen de afgelopen twee jaar niet helemaal is meegegroeid met de gestegen prijzen. Dit heeft invloed op de koopkracht van gepensioneerden. Gepensioneerden merken de verhoging van 3,5% direct. Hun inkomen stijgt en ze krijgen dus meer geld op hun rekening. Begin 2023 werd het pensioen ook verhoogd. Deze verhogingen dragen bij aan de koopkracht van gepensioneerden.
  • De verhoging is voor (vooral jonge) werknemers en oud-werknemers minder gunstig. Zij krijgen hun pensioen pas later en merken nu niet direct iets van de verhoging. Iedereen krijgt hetzelfde percentage erbij, maar voor jongeren (die nog veel minder pensioen hebben opgebouwd) gaat het dan dus wel om een kleiner bedrag. Daarnaast geven we een deel van onze buffers uit om de verhoging te betalen. Daardoor wordt de kans op een verhoging in de toekomst kleiner. Ook stijgt de kans dat we in de toekomst geld tekort hebben.
    Daar staat tegenover dat het opbouwpercentage vanaf 2024 stijgt, daardoor gaan werknemers meer pensioen opbouwen. Voor hetzelfde geld, want de premie blijft gelijk.
  • Bij het verhogen van de pensioenen houden we ook rekening met de overgang naar de nieuwe regels voor pensioen. Hiervoor hebben we een goede financiële positie nodig. Na de verhoging van 3,5% is de dekkingsgraad nog hoog genoeg.

Na deze afweging heeft het bestuur besloten dat w het evenwichtig vinden om per 1 januari 2024 de pensioenen met 3,5% te verhogen en het opbouwpercentage te verhogen naar 1,7%.

Lees meer over de regels over verhogen van pensioen.

Meer weten?