Nieuws

Het transitieplan: afspraken over het nieuwe pensioen

Door de komst van het nieuwe pensioen moeten alle huidige pensioenregelingen wijzigen. Pensioenfonds VLEP wil per 1 januari 2026 over op de nieuwe pensioenregeling. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben met elkaar afspraken gemaakt hoe de nieuwe pensioenregeling eruit moet komen te zien. Al deze afspraken staan in het transitieplan.

De keuzes, overwegingen en uitkomsten van berekeningen die hebben geleid tot de nieuwe pensioenregeling staan beschreven in het transitieplan. Het plan vormt dus de basis voor de overstap naar een nieuwe pensioenregeling. De sociale partners hebben op 29 februari 2024 het transitieplan vastgesteld.

De sociale partners hebben de volgende doelstellingen voor de nieuwe pensioenregeling:

  • Pensioen is een arbeidsvoorwaarde. De huidige pensioenregeling blijft zoveel mogelijk in stand, maar wordt aangepast aan de nieuwe wet- en regelgeving.
  • Er is afgesproken dat het verwachte pensioeninkomen van vrijwel iedereen, voor zover mogelijk, na het omzetten minstens even hoog blijft als voor het omzetten.
  • De ‘verzorgingsgedachte’ is het uitgangspunt. Er is binnen de pensioenregeling – net als nu – sprake van onderlinge solidariteit.
  • Iedereen die binnen de Vleeswarenindustrie, Gemaksvoedingindustrie, Versvlees- en Vleewbewerkende Industrie en Pluimveeverwerkende Industie werkt, blijft pensioen opbouw bij Pensioenfonds VLEP.

Wat staat er in het transitieplan?

Het transitieplan bevat onder andere de volgende onderdelen:

  • Voor welke pensioenregeling er wordt gekozen en hoe de pensioenregeling eruit ziet.
  • Wat er gebeurt met de opgebouwde pensioenen en hoe het vermogen wordt verdeeld.
  • Wat de financiële gevolgen zijn van de nieuwe regeling voor werknemers per leeftijdsgroep.
  • Welke afspraken er zijn over eventuele compensatie voor verschillende leeftijdsgroepen als er sprake is van benadeling.
  • Hoe deze eventuele compensatie wordt gefinancierd.

Bekijk de samenvatting van het transitieplan

Bekijk hier het volledige transitieplan