Nieuws

Met pensioen? U krijgt uw jaaropgave rond 25 januari

Uw jaaropgave is het overzicht van het pensioen dat u het afgelopen jaar van VLEP hebt ontvangen. U hebt de jaaropgave nodig voor uw belastingaangifte.
Tegelijk met de jaaropgave ontvangt u een betaalspecificatie van uw pensioen. Op de bijlage daarbij leest u onder andere wat er verandert aan uw pensioen vanaf 1 januari 2023.

Op de jaaropgave: het pensioen dat u in 2022 hebt ontvangen

Verder staat erop:

  • De loonheffing die we voor u hebben ingehouden. Dat zijn de belastingen en premies.
  • Uw bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) die we voor u hebben ingehouden.

Op de betaalspecificatie: uw bruto pensioen, de inhoudingen en uw netto pensioen

Uw bruto pensioen is op 1 januari met 3% verhoogd. Dat bedrag krijgt u in februari uitbetaald. U ziet het nu dus nog niet op uw betaalspecificatie.
Wat we inhouden op uw bruto pensioen is anders dan vorig jaar. Dat komt omdat per 1 januari 2023 de belastingtarieven zijn aangepast. Uw netto pensioen is hierdoor ook anders.

Welke tarieven zijn er veranderd in 2023?

1. De bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) is lager

Deze bijdrage is verlaagd naar 5,43% (in 2022 was die 5,5%). We moeten dit inhouden op een pensioen tot en met € 66.956. Vorig jaar was dit bedrag € 59.706.

2. De loonheffing is lager

We houden loonheffing (belasting en premies) in op uw pensioen. Over uw pensioen tot en met € 73.031 is de loonheffing in 2023 iets minder dan vorig jaar. Over uw pensioen vanaf dit bedrag blijft de loonheffing in 2023 hetzelfde als in 2022. Deze aanpassingen zorgen voor een hoger netto pensioen.

3. De loonheffingskorting is hoger

U hebt recht op een korting op de belasting die u moet betalen over uw inkomen. Deze loonheffingskorting is iets hoger dan vorig jaar. Hoe hoger uw inkomen, hoe lager de algemene heffingskorting voor u is.

Is uw netto pensioen in 2023 hoger of lager?

Dat hangt af van uw persoonlijke situatie. U ziet het op de betaalspecificatie die u rond 25 januari van ons ontvangt. In de toelichting bij de betaalspecificatie leest u meer over de veranderingen.

Bewaar de jaaropgave voor uw belastingaangifte

Bij uw belastingaangifte hebt u de jaaropgave nodig.
De betaalspecificatie is voor uw informatie. Lees hem door en bewaar deze bij uw administratie.

Uw jaaropgave en de betaalspecificatie staan beiden in Mijn Pensioencijfers

We zetten ze vanaf 25 januari allebei daar voor u klaar, ook als u ze per post van ons krijgt. Log in en bekijk ze online.

Hebt u vragen over de belastingtarieven in 2023?

Kijk dan op de website van de Belastingdienst. Hebt u vragen over uw jaaropgave of uw betaalspecificatie? Neem dan contact met ons op. Onze medewerkers helpen u graag.