Nieuws

Dekkingsgraad februari 2021

De  actuele dekkingsgraad  steeg in februari van 89,9% naar 92,7%. De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, de beleidsdekkingsgraad, steeg met 0,6% naar 85,7%.

Stijging rente én positieve aandelenrendementen zorgen voor stijging dekkingsgraad

Na een kleine dip in januari zet het herstel van de dekkingsgraad gestaag door sinds het dieptepunt in maart vorig jaar. De belangrijkste reden van de stijging van de dekkingsgraad is de stijging van de rente én de positieve rendementen op de aandelen. De stijging van de rente is voor pensioenfondsen positief. Pensioenfondsen rekenen steeds uit hoeveel geld ze nú al in kas moeten hebben voor de pensioenen die ze later moeten uitbetalen. Hoe lager de rente, des te meer geld pensioenfondsen nú al in kas moeten hebben.

Beleggers en de Europese Centrale Bank (ECB) worden juist onrustig van de stijgende rente. Zij vrezen voor lagere rendementen op risicovolle beleggingen. En als het duurder wordt om te lenen (door de hogere renten), is te verwachten dat het economisch herstel vertraagd. Dat is de reden dat de ECB probeert de rente laag te houden. Voor het herstel van onze dekkingsgraad is dat ongunstig.

AOW-leeftijd en levensverwachting

De levensverwachting wordt vanaf 2026 gekoppeld aan de AOW-leeftijd. In het wetsvoorstel dat later dit jaar naar de Tweede Kamer gaat, wordt uitgegaan van een minimumleeftijd van 67 jaar. In de verkiezingsprogramma’s is te lezen dat een Kamermeerderheid voorstander is van het invoeren van een flexibele AOW-leeftijd. Werknemers zouden er dan voor kunnen kiezen om de AOW-uitkering drie tot vijf jaar later in te laten gaan, waarbij de hoogte van de jaarlijkse uitkering hoger is. Ook pleiten bijna alle politieke partijen voor een hogere AOW-uitkering. Hiermee willen zij de koopkracht van gepensioneerden ondersteunen, omdat de meeste pensioenfondsen de pensioenen de afgelopen jaren niet hebben kunnen laten meegroeien met de inflatie.