Hoorrecht nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds VLEP

Hoorrecht nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds VLEP

Er geldt een wettelijk hoorrecht voor verenigingen van gepensioneerden en voor verenigingen van voormalige deelnemers van pensioenfondsen. Deze verenigingen krijgen de mogelijkheid om aan sociale partners een oordeel te geven over het voorstel hoe de huidige pensioenen worden omgezet naar de nieuwe regels.

Nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2026

Op 1 juli 2023 gaat naar verwachting de Wet toekomst pensioenen in. Pensioenfonds VLEP wil op 1 januari 2026 overstappen op deze nieuwe regels voor pensioen. Sociale partners (werkgeversorganisaties en vakbonden) van de sectoren Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees spreken af hoe deze overstap plaatsvindt. Deze afspraken leggen ze vast in een ‘transitieplan’. Voor verenigingen van gepensioneerden en voor verenigingen van voormalige deelnemers komt een wettelijk hoorrecht, zodat zij hun stem toch kunnen laten horen.

Bent u een vereniging die gepensioneerden of oud-deelnemers vertegenwoordigd? Dan kunt u uw stem laten horen over het ‘transitieplan’ van de sociale partners.

Verenigingen kunnen hun stem laten horen. Meld u vóór 1 september 2023 aan

Wilt u als vereniging uw stem laten horen?
Meld u voor de sectoren Vlees, Vleeswaren, Pluimveevlees en gemaksvoeding aan bij:
Mevrouw k. Pronk, via het mailadres: sociaalsecretariaat@cov.nl

Regels om gebruik te maken van het hoorrecht

Het hoorrecht geldt alleen voor verenigingen die:

  • minimaal 1.000 gepensioneerden of oud-deelnemers, of 10% van alle gepensioneerden of oud- deelnemers van Pensioenfonds VLEP vertegenwoordigen;
  • die zich vóór 1 september 2023 aanmeldt bij een van de sectoren met de mededeling dat zij gebruik willen maken van het hoorrecht;
  • waarbij in de statuten van de vereniging staat dat zij de belangen van gepensioneerden en/of oud-deelnemers behartigt;
  • volledige rechtsbevoegdheid zijn.