Nieuws

Uitslag verkiezingen bestuurder namens pensioengerechtigden

Wij zijn op zoek naar een bestuurder die namens pensioengerechtigden aan onze bestuurstafel plaats wil nemen. Daarom stuurden wij iedereen die ouderdomspensioen of partnerpensioen van ons ontvangt in oktober een brief. Via het meegestuurde stembiljet konden zij stemmen op de kandidaat van hun voorkeur. In totaal zijn er 2.681 stemmen uitgebracht. Onderstaand per kandidaat de uitslag.

Kandidaat

Uitslag

Eunice Bronswijk-Pais

undefined

62,7 % van de stemmen

Henk Wuijten

undefined

26,8 % van de stemmen

Jans de Groot

undefined

10,5 % van de stemmen

Het bestuur volgt aan de hand van de uitslag van de verkiezingen de verdere benoemingsprocedure.