Nieuws

16 november 2018: Verkiezingen bestuurslid namens pensioengerechtigden

Op 16 november 2018 houden wij verkiezingen. Iedereen die ouderdomspensioen of partnerpensioen van ons ontvangt, mag stemmen. U krijgt daar een brief over. Voordat u kunt stemmen, starten we met het zoeken naar geschikte kandidaten.

Profiel kandidaat ‘bestuurslid namens pensioengerechtigden’

Wij zijn op zoek naar een bestuurder die per 1 januari 2019 namens pensioengerechtigden aan onze bestuurstafel plaatsneemt en in de financiële auditcommissie. Van de kandidaat verwachten wij dat hij of zij beschikt over onder andere:

 • affiniteit met de relevante sociale partners;
 • tenminste een HBO- niveau van denken en functioneren;
 • kennis en ervaring die bijdraagt tot een evenwichtige samenstelling van het bestuur en die zorgt voor een adequate werking van het bestuur;
 • affiniteit met de doelstelling en strategie van pensioenfonds VLEP en bereidheid om zich tot het uiterste in te spannen voor de belangen van pensioenfonds VLEP.
 • daarnaast moet een bestuurder voldoende beschikbaar en bereikbaar zijn om zijn taak binnen het bestuur naar behoren te vervullen. Het voltijdequivalent voor de functie van bestuurder is 0,2.

De volledige functieomschrijving vindt u in het functieprofiel.

Stuur uw CV en sollicitatiebrief uiterlijk 23 september 2018

Bent u  geïnteresseerd en herkent u zich in de functieprofiel?

 • Bent u lid bent van een vakorganisatie? Vraag ze onderstaande gegevens naar ons te sturen.
 • Geen lid van een vakorganisatie? U stuurt zelf onderstaande gegevens én minimaal 30 handtekeningen van VLEP-pensioengerechtigden die uw kandidaatstelling ondersteunen. Gebruik daarvoor het handtekeningenformulier.

Stuur onderstaande gegevens en documenten uiterlijk 23 september 2018 naar info@vlep.nl:

 • personalia waaronder uw adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer;
 • een motivatiebrief en CV met daarin uw (werk)ervaring en nevenfuncties. Hieruit moet blijken dat u aan de voorwaarden uit het functieprofiel voldoet;
 • als u geen lid bent van een vakorganisatie: de lijst met 30 handtekeningen.

Procedure

 • Het verkiezingsreglement van pensioenfonds VLEP is van toepassing op de verkiezingsprocedure. U vindt deze op www.vlep.nl/downloads.
 • De sluitingstermijn voor geïnteresseerde kandidaten is 23 september 2018.
 • Eventuele selectiegesprekken vinden plaats in de periode van 26 september tot en met 3 oktober.
 • De Verkiezingscommissie beoordeelt of de kandidaten voldoen aan het functieprofiel en de (overige) eisen van het Verkiezingsreglement. Een kennismakingsgesprek en kennis-en competentietoets kunnen onderdeel uitmaken van de procedure.
 • Indien de kandidaat voldoet aan het profiel en de eisen wordt deze opgenomen op de kandidatenlijst voor de verkiezingen.
 • Verkiezingen worden alleen georganiseerd als er meer dan één geschikte kandidaat is.
 • VLEP-pensioengerechtigden mogen hun stem uitbrengen tot uiterlijk 16 november 2018.
 • De kandidaat met de meeste stemmen wordt aspirant-bestuurder. De aspirant-bestuurder wordt getoetst door De Nederlandsche Bank alvorens deze als bestuurder benoemd wordt.

Meer informatie

Meer informatie over het bestuur en haar verantwoordelijkheden vindt u op de pagina ‘Het Pensioenfonds’.