Uniforme Pensioenaangifte

Vanaf 1 januari 2021 doet u pensioenaangifte met de Uniforme Pensioenaangifte (UPA). De UPA is de nieuwe standaard voor het volautomatisch uitwisselen van salarisgegevens tussen werkgevers/administratiekantoren en pensioenfondsen. Het aanleveren van de gegevens gaat automatisch via het salarispakket.

Pensioenaangifte doen met de UPA

De UPA is ontwikkeld door de Pensioenfederatie. Doordat de UPA gekoppeld is aan de software voor salarispakketten, wordt het voor werkgevers en administratiekantoren makkelijker om salarisgegevens uit te wisselen met het pensioenfonds.

Daarnaast draagt de UPA bij aan een verdere lastenverlichting voor pensioenfondsen en
-uitvoerders en voor werkgevers en hun administratiekantoren. De volautomatische, maandelijkse aanlevering zorgt voor het gebruik van actuele en juiste dienstverbandgegevens.

Aanleveren via uw salarispakket

U kunt vanuit uw salarispakket de pensioenaangiftes rechtstreeks naar ons versturen. Controleer wel bij uw softwareleverancier of uw salarispakket geschikt is voor de UPA. Als uw pakket niet geschikt is, kunt u namelijk geen pensioenaangifte doen.

Voor het aanleveren van loon- en dienstverbandgegevens maakt u tot 1 januari 2021 nog gebruik van pensioenaangifte. U levert uw loon- en dienstverbandgegevens hierbij direct vanuit uw salarispakket bij ons aan.

Wat moet u doen?

 • Voor de UPA-aangiften heeft u een leveranciersnummer nodig. In januari 2021 ontvangt de persoon die de loongegevens instuurt een e-mailbericht met het leveranciersnummer en verdere instructies. Heeft u op 31 januari 2021 nog geen e-mail ontvangen? Controleer dan eerst of de e-mail niet in uw spambox terecht is gekomen. Staat hij daar ook niet? Neem dan contact met ons op.
 • Uw salarispakket moet geschikt zijn voor de UPA. Uw softwareleverancier is op de hoogte gesteld van de verandering en past dit voor u aan. Als uw huidige salarispakket niet geschikt is voor de UPA, dan nemen wij contact met u op. Stapt u in 2021 over naar een nieuw salarispakket? Vraag dan na bij uw leverancier of het salarispakket geschikt is voor de UPA.
 • U geeft ons het pensioengevend loon door. Op basis hiervan bepalen wij uw premie en ontvangt u een premienota.
 • Doet u voor het eerst aangifte naar het pensioenfonds via uw salarispakket? Lees dan vooraf de instructies van uw softwareleverancier.
 • U doet iedere maand of iedere vier weken pensioenaangifte via de UPA. Uw pensioenaangifte gaat gelijk op met de loonbetalingen aan uw werknemers en de loonaangifte bij de Belastingdienst. Verandert de frequentie hiervan? Neem dan contact met ons op. U kunt de aanleverfrequentie alleen vóór het begin van een kalenderjaar aanpassen.

Wat moet u verder weten?

 • Het is belangrijk dat u de aangifte op tijd stuurt. Wij kunnen u dan ook een juiste nota sturen.
 • Ontvangen wij de pensioenaangifte te laat of ontbreekt meer dan de helft van de loongegevens? Dan ontvangt u een nota gebaseerd op een schatting. Zodra wij een volledige en correcte pensioenaangifte van u ontvangen, wordt deze nota gecorrigeerd bij de eerstvolgende factuur.
 • Gebruikt u de UPA al voor een ander fonds waarvoor AZL de uitvoerder is? Dan verandert uw leveranciersnummer meestal niet.
 • Na het insturen van een aangifte krijgt u van ons binnen 24 uur bericht:
    - Bij een juiste pensioenaangifte krijgt u hierop een akkoord.
    - Bij een onjuiste pensioenaangifte krijgt u een e-mail met de bevindingen.
 • Vraagt uw salarispakket om een gebruikersnaam en wachtwoord? Dan heeft u een CGI-inzendaccount. Uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt u bij CGI (opnieuw) aanvragen (gpa.support.nl@cgi.com).
 • Wellicht ontvangt u na het invoeren van uw leveranciersnummer een foutmelding: Er is geen actieve pensioenuitvoerder bekend in de administratie. Is dit uw eerste aangifte met de UPA? Controleer dan of u het leveranciersnummer goed heeft ingevuld. De opmaak van het leveranciersnummer ziet er als volgt uit: AZL<6 cijfers>, bijvoorbeeld AZL123456. Is het nummer juist en krijgt u toch deze foutmelding? Neem dan contact op met onze Klantenservice.