Wordt mijn pensioen verlaagd?

Geen verlaging pensioenen in 2022

Onze dekkingsgraad moest op 31 december 2021 minimaal 90% zijn om een verlaging van de pensioenen in 2022 te voorkomen. Onze dekkingsgraad was 100%. Dat betekent dat een verlaging van de pensioenen in 2022 gelukkig niet nodig is.

Verlaging van het opbouwpercentage, premie blijft gelijk

De premie in de sectoren vleeswaren, gemaksvoeding en pluimveevlees zijn met 1% verhoogd vanaf 1 januari 2022. De premie in de vleesverwerkende industrie is gelijk aan 2021. In 2021 zijn de opbouwpercentages eenmalig verhoogd. Dit konden we doen omdat er geld over was in de VPL-overgangsregeling. In 2022 zijn de opbouwpercentages daarom lager dan in 2021. Dat betekent dat u in 2022 iets minder pensioen opbouwt dan in 2021. U ziet dat in onderstaand rekenvoorbeeld.

  2021 2022 Hoe is dit berekend?
1. Salaris € 30.000 € 30.594  
2. Deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt (wettelijk geregeld) € 13.256 € 13.518  
3. Dat betekent dat u pensioen opbouwt over € 16.744 € 17.076 1 (salaris) -/- 2 (geen pensioenopbouw over)
4. Percentage pensioenopbouw 1,522%* 1,40%  
5. Uw pensioenopbouw € 254,84** € 239,06 3 (pensioenopbouw over) X 4 (percentage)

* Let op: dit percentage is eind 2021 eenmalig verhoogd en was eerst vastgesteld op 1,32%. Lees meer.

** In 2021 is € 254,84 opgebouwd aan jaarlijks bruto pensioen.