Nieuws

Resultaten onderzoek: dit vindt u

Eerder dit jaar bent u uitgenodigd uw mening te geven over ons pensioenfonds, onze dienstverlening en onze communicatie. Dat vinden we belangrijk om te weten. Want deze inzichten gebruiken we voor onze plannen voor de aankomende tijd.

Dit vindt u!

Zowel deelnemers als werkgevers zijn uitgenodigd voor dit onderzoek. Beiden onderzoeken zijn afgerond. Hierbij een paar uitkomsten op een rij.

Uitkomsten deelnemers-onderzoek

 • In totaal zijn er 1496 vragenlijsten volledig ingevuld.
  • 568 door actieve deelnemers, die pensioen bij ons opbouwen.
  • 191 door slapers, die in het verleden pensioen bij ons hebben opgebouwd.
  • 737 door pensioengerechtigden.
 • Het rapportcijfer dat aan pensioenfonds VLEP in het algemeen wordt gegeven is gemiddeld een 7,0.
  Pensioengerechtigden geven een net iets hoger cijfer, actieve deelnemers en slapers net iets lager.
 • Gemiddeld hebben 8 op de 10 deelnemers vertrouwen in het pensioenfonds (score tussen de 6 en 10). Het vertrouwen in het pensioenfonds is onder pensioengerechtigden hoger, onder actieve deelnemers is dit juist lager.
 • Minder dan de helft van de actieven was zich ervan bewust dat zij bij arbeidsongeschiktheid pensioen blijven opbouwen maar geen premie betalen.
 • De kenmerken zorgt goed voor mijn pensioen, betrouwbaar en behartigt mijn belangen worden door minimaal negen op de tien deelnemers (heel erg) belangrijk gevonden voor een pensioenfonds in het algemeen.
 • Zes op de tien deelnemers vinden het belangrijk dat hun sector een eigen pensioenfonds heeft én houdt. Ruim de helft is het er (helemaal) mee eens dat VLEP een duidelijke pensioenregeling heeft.
 • Van degenen die contact hebben gehad met het pensioenfonds, geeft bijna de helft van de deelnemers het contact via de e-mail, telefonische helpdesk en (de reacties op) het contactformulier op de website een voldoende of (zeer) goede beoordeling. Een derde vindt dit (ook) van het persoonlijk gesprek of het spreekuur met een pensioenconsulent. Een tiende van degenen die contact hebben gehad vindt de dienstverlening op deze onderdelen (zeer) slecht of onvoldoende.

Uitkomsten werkgevers-onderzoek

Er zijn 22 vragenlijsten ingevuld door werkgevers en 5 door administratiekantoren. Helaas is het onderzoek daardoor niet representatief en kunnen we er dus niet echt conclusies uit trekken. Maar het geeft ons wel inzicht in het volgende:

 • Werkgevers zijn een stuk minder tevreden dan deelnemers, ook hebben zij minder vertrouwen in het pensioenfonds.
 • De kenmerken zorgt goed voor het pensioen van mijn werknemers, professioneel en ontzorgt mij worden door werkgevers (heel erg) belangrijk gevonden voor een pensioenfonds in het algemeen.
 • Werkgevers en administratiekantoren ontvangen het liefst informatie met een persoonlijke e-mail.

Hopelijk doen bij een vervolgonderzoek meer werkgevers en administratiekantoren mee, zodat we ook hun input zo goed mogelijk mee kunnen nemen in wat we doen.

Bedankt!

We willen iedereen die heeft meegedaan aan het onderzoek heel erg bedanken.

Op dit moment analyseren we de verdere uitkomsten van het onderzoek. Deze inzichten gebruiken we in onze plannen voor de aankomende tijd om onze dienstverlening te blijven verbeteren.