Nieuws

Eindafrekening 2018 en afrekennota januari 2019

Deze week sturen wij u uw ‘eindafrekening 2018’. Rond de 15e maart sturen wij u uw ‘afrekennota januari 2019’. Let op: betaal uw nota’s binnen 3 weken.

Eindafrekening 2018

In 2018 betaalde u ons de pensioenpremies aan de hand van zogenaamde voorschotnota’s. Die nota’s baseerden we op uw personeelsgegevens van eind 2017. Op basis van de door u aangeleverde personeelsgegevens berekenden we de daadwerkelijke premie over 2018. Het verschil hebben we opgenomen in uw eindafrekening 2018. Heeft u te weinig betaald in 2018? Dan vragen wij u het resterende bedrag binnen 3 weken aan ons over te maken. Heeft u te veel betaald in 2018? Dan betalen we dit bedrag, na verrekening met eventuele openstaande voorschotnota’s, aan u terug. Wij streven er naar om dit binnen 2 weken te doen.

Afrekennota januari 2019

Omstreeks 15 maart sturen wij u een afrekennota voor de premies over de maand januari/periode 1. Betaal deze nota binnen 3 weken. In plaats van een voorschotnota sturen we u vanaf dit jaar maandelijks een afrekennota. U betaalt daardoor achteraf, over de door u aangeleverde gegevens. Uw nota is hierdoor actueel en u betaalt niet teveel. Oók als u vier-wekelijks loongegevens bij ons aanlevert sturen wij u iedere maand een nota. In december krijgt u een nota over periode 12 en 13.

Machtiging automatische incasso

Voorkom te late betaling en verhoging van het notabedrag! En help ons kosten te besparen! Regel een automatische incasso met een machtigingsformulier. Let op: heeft u nu nog geen machtiging afgegeven? De eindafrekening 2018 moet u zelf aan ons overmaken.