Nieuws

Dekkingsgraad september 2019

De actuele dekkingsgraad steeg in augustus van 85,8% naar 87,5%. De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, de beleidsdekkingsgraad, daalde met 1,1% naar 92,6%.

De dekkingsgraad is laag, hoe komt dat?

De rentes zijn al langere tijd laag, in augustus kwam er opnieuw een forse daling van de rente bovenop. Een lage rente brengt ons en ook andere pensioenfondsen in financiële problemen. Wij moeten met de rente berekenen hoeveel geld we ‘in kas’ moeten hebben om de pensioenen in de toekomst te betalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld VLEP nú ‘in kas’ moet hebben. Ons vermogen groeit, maar niet hard genoeg om de steeds lagere rente op te vangen. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Doordat de dekkingsgraad nu lager is dan vorig jaar in september, daalt de gemiddelde dekkingsgraad. Lees meer over onze financiële situatie.

Grote kans op extra maatregelen

Ondanks de lichte verbetering van de dekkingsgraad in september, is deze nog altijd te laag. In het pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over het versoepelen van ‘kortingsmaatregelen’. Maar dat betekent helaas niet dat we uit de gevarenzone zijn. Eerder kondigden we mogelijke verlagingen op basis van de financiële positie per eind 2020 aan, die vanaf 2021 doorgevoerd zouden worden. Maar in het ergste geval moeten we zelfs al in 2020 maatregelen nemen. Onze dekkingsgraad op 31 december 2019 is daarvoor belangrijk. Die moet dan minimaal tussen de 90% en 100% zijn.

Hoe gaat een verlaging van de pensioenen in zijn werk?

Als we de pensioenen moeten verlagen geldt die voor iedereen die nu pensioen opbouwt, iedereen die in het verleden pensioen opbouwde én iedereen die nu pensioen ontvangt. Het bestuur mag besluiten een verlaging te spreiden over een periode van maximaal 10 jaar. Als een verlaging aan de orde is, dan sturen we u minimaal drie maanden van te voren een brief. 

Lees meer over de financiële situatie