Nieuws

Dekkingsgraad november 2019

De actuele dekkingsgraad steeg in november van 89,8% naar 91,0%. De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, de beleidsdekkingsgraad, daalde met 0,5% naar 91,5%.

De dekkingsgraad is nog steeds heel laag, hoe komt dat?

De onzekere economische vooruitzichten en aanhoudend lage rente veroorzaken lage dekkingsgraden bij veel pensioenfondsen. Een lage rente brengt pensioenfondsen in de problemen, doordat er meer geld ‘in kas’ moet zijn om de pensioenen te kunnen blijven uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld VLEP ‘in kas’ moet hebben. De rente is in november iets gestegen en de rendementen waren positief waardoor de actuele dekkingsgraad ook steeg in november. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Doordat de dekkingsgraad nu lager is dan vorig jaar in november, daalt de gemiddelde dekkingsgraad. Lees meer over onze financiële situatie.

Verlaging als dekkingsgraad niet minimaal 90% is

Voor alle pensioenfondsen geldt dat de dekkingsgraad op 31 december 2019, minimaal 90% moet zijn. Als onze dekkingsgraad dus blijft zoals die nu is, hoeven we volgend jaar de pensioenen niet te verlagen. Het blijft spannend tot het eind van het jaar. Ook blijft de kans groot dat we in 2021 de pensioenen moeten verlagen.

Hoe gaat een verlaging van de pensioenen in zijn werk?

Als we de pensioenen moeten verlagen, geldt dat voor iedereen die nu pensioen opbouwt, iedereen die in het verleden pensioen opbouwde én iedereen die nu pensioen ontvangt. Het bestuur mag besluiten een verlaging te spreiden over een periode van maximaal 10 jaar. Als een verlaging aan de orde is, dan sturen we pensioengerechtigden minimaal drie maanden, en iedereen die pensioen opbouwt/opbouwde één maand van te voren een brief. Op www.vlep.nl vindt u informatie over onze dekkingsgraad.
> lees meer over de financiële situatie