Nieuws

Dekkingsgraad december 2018

De actuele dekkingsgraad daalde in december nog verder van 96,5% naar 92,8%. De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, de beleidsdekkingsgraad, daalde met 0,6% naar 98,7%.

Gedaalde dekkingsgraad, hoe komt dat?

De aandelenmarkten vertoonden in december een grillig verloop. Forse koersdalingen werden afgewisseld met een kortstondige opleving, maar de aandelenbeurzen sloten met diep rode cijfers. De grote onrusten op de aandelenmarkten worden aangezwengeld door de handelsoorlog tussen de VS, China en de EU, de moeizame onderhandelingen rondom de Brexit, de zorgen over de begroting van Italië en de spanningen tussen Noord Korea en Japan. Naast de aandelen daalde ook de rente verder. Hierdoor stijgt onze verplichting. Dat betekent dat we nu meer geld in kas moeten hebben om de pensioenen in de toekomst uit te keren. Omdat ons vermogen daalde en onze verplichting steeg, daalde de dekkingsgraad fors in december.

Grotere kans op extra maatregelen 

Al met al was 2018 een teleurstellend jaar. Door de lage rente en de onzekere beursontwikkelingen is onze beleidsdekkingsgraad dit jaar maar een klein beetje gestegen in 2018. In het eerste kwartaal van 2019 bespreekt het bestuur de cijfers over 2018 en kijken we naar ons herstelplan. Het kan zijn dat we verplicht zijn om maatregelen te nemen. Misschien is dit jaar al een kleine verlaging van de pensioenen nodig, hoewel we verwachten dat dit niet het geval is. De kans op een verlaging van de pensioenen aan het einde van 2020 is wel groter geworden in 2018. We informeren u zodra er een besluit wordt genomen. Lees meer in ons herstelplan.