Nieuws

Dekkingsgraad november 2017

De dekkingsgraad van ons pensioenfonds is per eind november 2017 gestegen naar 99,1% (was 99,0% eind oktober 2017). De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat een pensioenfonds in kas heeft en de pensioenen die het moet uitkeren. De dekkingsgraad is een aanwijzing voor de financiële gezondheid van het pensioenfonds.

Waardoor blijft de dekkingsgraad laag?

De afgelopen maand zorgde een goed beleggingsrendement voor een stijging van de dekkingsgraad. Door een lagere rente is de dekkingsgraad maar een klein beetje gestegen. De rente is al langer heel erg laag. Hierdoor is de dekkingsgraad al een lange tijd laag. De rente gebruiken we om de waarde van de verplichtingen te berekenen. Als de rente daalt, stijgt de waarde van de verplichtingen (en omgekeerd). De verplichtingen zijn de pensioenen die we in de toekomst nog moeten uitbetalen.

Wat is de beleidsdekkingsgraad?

De beleidsdekkingsgraad is sinds 1 januari 2015 gebaseerd op de stand van de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. Op basis van deze berekeningsmethode is de beleidsdekkingsgraad van ons pensioenfonds per 30 november 2017 97,5%. Deze was eind oktober 2017 96,9%.

Wat betekent dit voor ons pensioenfonds?

We mogen helaas geen waardeoverdrachten uitvoeren. Zolang de beleidsdekkingsgraad lager dan 100% blijft, mag dit niet. Dit betekent dat gewezen deelnemers hun pensioen niet kunnen overdragen naar een nieuwe pensioenregeling. Ook kunnen deelnemers hun oude pensioen niet naar VLEP overdragen. Als u een waardeoverdracht wilt, is het wel belangrijk dat u dit aan ons vertelt. We informeren u dan als het weer kan.

Wat betekent dit voor uw pensioen?

We proberen de situatie van ons pensioenfonds te verbeteren. Daarom hadden we al een herstelplan. En daarom mochten we uw pensioen al vanaf 2008 niet verhogen. In 2013 moesten we de pensioenen zelfs verlagen. Ook in 2018 kunnen we uw pensioen niet verhogen. Mogelijk moeten we uw pensioen in de toekomst verlagen.