Nieuws

Dekkingsgraad augustus

De actuele dekkingsgraad daalde met 0,9% van 100% naar 99,1%. De gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden, de beleidsdekkingsgraad, is 99,5%.

Waardeoverdrachten pas mogelijk bij een dekkingsgraad van 100% of meer

Totdat onze beleidsdekkingsgraad 100% of hoger is, mogen wij niet meewerken aan waardeoverdrachten. U kunt uw aanvraag voor waardeoverdracht wel alvast naar ons sturen. Wij nemen dan contact met u op, zodra we die aanvraag mogen verwerken.

Misschien maatregelen nodig volgend jaar

De ontwikkelingen op de financiële markten zorgen er voor dat de beleidsdekkingsgraad dit jaar maar een beetje is gestegen. Als de beleidsdekkingsgraad minder stijgt dan we in het herstelplan verwachten, kan het zijn dat we verplicht zijn om maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld het verhogen van de premies óf het verlagen van de (opgebouwde) pensioenen. En dat doen we natuurlijk liever niet.  Lees meer in ons herstelplan.