Nieuws

Premies 2018 bekend

De premies voor VLEP vanaf 1 januari 2018 zijn bekend. De sociale partners hebben een definitief besluit hebben genomen.

Premiegegevens 2018

Bekijk het premieoverzicht met de kerncijfers voor 2018.

Pensioenregeling in 2018

Met ingang van 1 januari 2018 gaat de pensioenrekenleeftijd omhoog naar 68 jaar.
U leest hierover meer in het nieuwsbericht.