Nieuws

Pensioenfonds VLEP tekent contract met nieuwe uitvoerder

Met ingang van 1 januari 2018 is AZL de nieuwe uitvoerder van ons pensioenfonds. John Klijn, voorzitter van VLEP: "We zochten een uitvoerder die goed paste bij ons fonds. Na een zorgvuldig traject kwam AZL als meest geschikte leverancier voor de uitvoering uit de bus."

Voor de bestuursondersteuning heeft VLEP per 1 september a.s. gekozen voor Actor. Pensioenfonds VLEP moest op zoek naar een nieuwe uitvoerder omdat de huidige uitvoerder Syntrus Achmea Pensioenbeheer aangaf met zijn dienstverlening aan de bedrijfstakpensioenfondsen te stoppen. Alle betrokken partijen (AZL, Actor, VLEP en Syntrus Achmea Pensioenbeheer) spannen zich in om de transitie succesvol te laten verlopen, zodat er een soepele overgang voor deelnemers en werkgevers plaatsvindt.

Werkgevers en deelnemers in de branche worden tijdig geïnformeerd over alle belangrijke zaken die te maken hebben met deze overgang.

AZL

AZL is een van de grotere pensioenuitvoeringsorganisaties in Nederland en voert de administratie voor bijna 1 miljoen deelnemers. AZL biedt pensioenfondsen een full range aan pensioenoplossingen en focust op continuïteit in collectieve pensioenen en een sterke verbinding met haar klanten, de pensioenfondsen. Een uitstekende, flexibele pensioenadministratie is de basis voor onze dienstverlening AZL werkt vanuit Heerlen en Utrecht. Zie voor meer informatie www.azl.eu.

VLEP

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees verzorgt voor zo’n 23.000 deelnemers en bijna 1.200 werkgevers de pensioenen. Het belegd vermogen bedraagt ruim 2,5 miljard euro.

VLEP-overeenkomst-AZL.jpg

Op de foto:
Achteraan v.l.n.r.: M. Verheul (directeur klantrelaties en advies, AZL), M. van der Tuin (CEO, AZL) 
Vooraan
v.l.n.r. : J. van Beek (werkgeversvoorzitter VLEP) en J. Klein (werknemersvoorzitter VLEP)