Nieuwe pensioenregels: dit is de planning

Nieuwe pensioenregels: dit is de planning

Hieronder ziet u welke stappen al zijn gezet. En de stappen die nog genomen worden.

2019 - 2021
Het pensioenakkoord is gesloten en uitgewerkt in een conceptvoorstel ‘Wet Toekomst Pensioenen’.

2021

  • Wij zijn alvast begonnen met de voorbereidingen.
  • In oktober kozen werkgevers en vakbonden voor de solidaire premieregeling.
  • Het kabinet behandelde de reacties op het conceptwetsvoorstel. Hierdoor zijn de nieuwe regels nog wat aangescherpt.

2022
Het wetsvoorstel is op 30 maart naar de Tweede Kamer gestuurd. Op 22 december heeft de Tweede Kamer het voorstel goedgekeurd.

2023

  • In mei 2023 nam ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aan. De ingangsdatum van de nieuwe wet is 1 juli 2023.
  • De werkgevers en de vakbonden maken afspraken over onze nieuwe pensioenregeling. Wij helpen de werkgevers en de vakbonden hierbij.

2024 - 2025

  • We werken op dit moment aan het transitieplan. De verwachting is dat we deze in maart 2024 op de website kunnen plaatsen.
  • Vervolgens gaan we verder met het implementatie- en communicatieplan. Zodra deze zijn goedgekeurd worden ze ook op de website geplaatst.

2026
VLEP wil graag in 2026 overstappen op de solidaire premieregeling.

2027
Uiterlijk in 2027 moet de nieuwe pensioenregeling klaar zijn.