Nieuw pensioenstelsel

Nieuw pensioenstelsel

Hoe ziet uw pensioen er in de toekomst uit? Dat staat in de Wet toekomst pensioenen die de Tweede Kamer op 22 december 2022 heeft goedgekeurd. In mei 2023 nam ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aan. De pensioenregeling van VLEP gaat door het nieuwe pensioenstelsel ook veranderen.

Waarom het nieuwe pensioenstelsel nodig is

Het nieuwe pensioenstelsel past beter bij onze maatschappij en arbeidsmarkt. We veranderen vaker van baan of werken voor onszelf. Doordat we steeds ouder worden, is er meer geld voor pensioen nodig. Daarnaast kunnen we al jaren de pensioenen niet laten meegroeien met de stijging van de prijzen. Pensioen is in het nieuwe stelsel directer gekoppeld aan de economie. Zo kunnen pensioenen eerder meestijgen als het goed gaat, maar ook eerder verlaagd worden als het economisch tegenzit.