Hoe hoog is mijn pensioen?

Rekenvoorbeeld pensioenkeuzes

De hoogte van uw pensioen, hangt af van de keuzes die u maakt én hoeveel pensioen u heeft opgebouwd.

  • Op uw UPO ziet u hoeveel pensioen u heeft opgebouwd.
  • Hieronder ziet u een rekenvoorbeeld van het effect van verschillende pensioenkeuzes.

Mark is bijna 63. Hij werkt bij een bedrijf in de vleessector. Op zijn UPO staat dat als hij tot zijn 68e blijft werken hij ieder jaar ongeveer € 11.500 bruto van VLEP krijgt. Dat is ongeveer
€ 726,27 netto1 per maand.


Mark heeft met Mijn Pensioenplan 3 berekeningen voor zijn pensioen gemaakt die hij zo makkelijk kan vergelijken. Bijvoorbeeld:

  1. Mark werkt door tot zijn 68e. Dan gaat hij met pensioen. Zijn vrouw heeft zelf een pensioen opgebouwd en heeft het partnerpensioen niet nodig. Hij ruilt het opgebouwde partnerpensioen voor een hoger ouderdomspensioen voor hemzelf. Hij krijgt vanaf zijn 68e bijna € 14.000 bruto per jaar. Dat is ongeveer € 883,43 netto1 per maand.
  2. Mark krijgt als hij 67 jaar en 3 maanden is, AOW van de overheid. Hij wil dan ook zijn pensioen van VLEP krijgen. Mark werkt dus niet tot zijn 68e. Hij bouwt dus minder pensioen op. Tegelijk met zijn AOW krijgt hij van VLEP ongeveer € 10.800 bruto per jaar. Dat is ongeveer € 681,32 netto1 per maand.
  3. Mark wil vanaf zijn 63e gedeeltelijk stoppen met werken. Hij gaat met deeltijdpensioen. Hij blijft 2,5 dag werken. En bouwt dus nog pensioen op.
    Vanaf zijn 63e krijgt Mark een deeltijdpensioen van ongeveer € 3.700 bruto per jaar. Dat is ongeveer € 179,08 netto1 per maand.
    Vanaf zijn 68e stopt hij helemaal met werken. Hij krijgt dan ongeveer € 9.500 bruto per jaar. Dat is ongeveer € 600,12 netto1 per maand.

Let op: Bovenstaande bedragen zijn indicatief. Bij de berekening is geen rekening gehouden met AOW en eventuele loonheffingskorting.

1 Het netto-pensioen is wat er van het bruto pensioen overblijft na aftrek van onder andere de belasting. Hoeveel er van het bruto pensioen wordt afgetrokken hangt onder meer af van het totale inkomen.