nieuwsberichten: VLEP gebruikt geen swaptions  

VLEP gebruikt geen swaptions

21-3-2012

In het Financieel Dagblad stond op 20 maart 2012 een artikel over het gebruik van ingewikkelde beleggingsproducten door pensioenfondsen. Het gaat om zogenaamde 'swaptions' die gebruikt worden om het renterisico dat een pensioenfonds loopt af te dekken. Volgens het artikel heeft een gebrek aan kennis bij besturen over swaptions geleid tot onverwacht lage dekkingsgraden.

VLEP heeft nooit gebruik gemaakt van swaptions. Er is voor VLEP dus geen sprake van een (onverwacht) lage dekkingsgraad door verkeerd gebruik van derivaten. Het renterisico wordt door het bestuur constant beoordeeld en is voor een deel afgedekt. Dat doet het fonds om de negatieve gevolgen van een rentedaling te beperken. Een lage rente zorgt namelijk voor een lage dekkingsgraad. VLEP gebruikt ”rechttoe rechtaan”-instrumenten om het renterisico af te dekken en geen ingewikkelde structuren die niet of maar half begrepen worden.

 
print print icon